Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)Kérjük kedves látogatóinkat, hogy a ROBOTVILAG.HU weboldal használatát megelőzően olvassák el a jelen Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF), ugyanis weboldalunk használatával Önök változatlan formában és automatikusan elfogadják az abban rögzített feltételeket!

A ROBOTVILAG.HU weboldalon elérhető tartalom és szolgáltatások tulajdonosa a Com-Ware Kiadói- és Szolgáltató Kft. (továbbiakban Com-Ware Kft.).

A ROBOTVILAG.HU weboldal egészéhez és/vagy bármely részéhez való hozzáféréssel a felhasználó (a továbbiakban "ÖN") tudomásul veszi, hogy a jelen Felhasználási feltételeket (továbbiakban Feltételek), valamint az ide vonatkozó törvényeket/rendeleteket (ide értve különösen, de nem kizárólagosan az olyan törvényeket és rendeleteket, mint a közös jog, az adatvédelmi jogszabályok, az ide vonatkozó szerzői jog, és a védjegy oltalomra vonatkozó rendelkezések) kötelezőnek ismeri el és elfogadja.


I. Általános rendelkezések


1.1 Amennyiben Ön használja a ROBOTVILAG.HU weboldalt vagy a weboldal bármely részét, amelynek eredeti jogtulajdonosa akár a Com-Ware Kft., akár harmadik fél, a cikk, kép, videó, hang, stb. szerzője, vagy eredeti jogtulajdonosa, ezennel ÖN korlátozások nélkül elfogadja hogy a Com-Ware Kft. bármikor módosíthatja a jelen Felhasználási feltételek tartalmát, kiegészítheti, törölhet belőle, vagy a meglévő tartalomban változtatást eszközölhet a weboldal látogatóinak előzetes értesítése nélkül, abszolút belátása szerint. Ezennel ÖN tudomásul veszi, hogy a Com-Ware Kft. semmilyen módon nem ellenőrzi, nem befolyásolja, nem határozza meg, és nem is felügyeli ROBOTVILAG.HU azon cikkeinek tartalmát, amelyet harmadik fél (szerző) állított elő ("harmadik fél tartalmak"). Ennek megfelelően a Com-Ware Kft. nem tehető felelőssé semmilyen, a "harmadik fél tartalmak" megbízhatósága, jogszerűsége vagy pontossága tekintetében, melyeket megjelenít a ROBOTVILAG.HU weboldal felületén keresztül. Minden esetben az eredeti szerző (az eredeti tartalom előállítója, rendelkezésre bocsátója) vállalja az összes felelősséget ebben a körben. Az eredeti szerző tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha információt (cikket, szöveget, képet, hangot, videót) oszt meg a ROBOTVILAG.HU felületén keresztül, úgy ezt teljes körűen csak a saját kockázatára teheti meg és ha ennek következményei lennének, ezért a Com-Ware Kft. semmilyen módon nem tehető felelőssé! Com-Ware Kft. minden másodközölt (akár eredetileg idegen nyelvű) cikk esetében köteles közzétenni az eredeti cikk forrását.

1.2 Jelen Feltételek automatikus elfogadásával ÖN egyértelműen és visszavonhatatlanul lemond örökre bármilyen követelésről és/vagy eljárás megindításáról az üzemeltető Com-Ware Kft.-vel szemben azzal összefüggésben, hogy ÖN használja a teljes weboldalt és/vagy a weboldal bármely részét, amelynek eredeti jogtulajdonosa akár a Com-Ware Kft., akár harmadik fél, a cikk, kép, videó, hang, stb. szerzője, vagy eredeti jogtulajdonosa.

II. Az ÁSZF elfogadása


2.1 A látogató és a ROBOTVILAG.HU weboldal üzemeltetője (Com-Ware Kft.) közötti szerződés létrejöttével a jelen ÁSZF a Felek aláírása nélkül is a Szerződés részévé válik. Erre irányuló külön igény esetén a Com-Ware Kft. részletes tájékoztatást nyújt az ÁSZF tartalmáról, és lehetőséget biztosít, hogy a Com-Ware Kft. által üzemeltetett egyéb honlapokon a látogatók kérései esetén írásban vagy szóban a Com-Ware Kft. - bármely szolgáltatás nyújtására vagy termék értékesítésére irányuló - ajánlatának elfogadása előtt megismerhesse az ÁSZF rendelkezéseit.

2.2 A weboldal látogatója (ÖN) a ROBOTVILAG.HU weboldal meglátogatásával egyidejűleg tett automatikus elfogadó nyilatkozatával elismeri, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerte, mint számára méltányos és megfelelő szerződési feltételeket elfogadta, és kötelezettséget vállal azok betartására.

III. Az ÁSZF rendelkezéseitől való eltérés lehetősége


3.1 Amennyiben a látogató és a Com-Ware Kft. a Feltételek elfogadása során az ÁSZF feltételei közül bármelyik rendelkezés tekintetében el kívánnak térni az általános feltételektől, ezt írásban kell rögzíteniük. Ilyen kifejezett rendelkezés hiányában minden esetben az ÁSZF kerül alkalmazásra.

IV. Az ÁSZF módosítása


4.1 A Com-Ware Kft. bármikor jogosult arra, hogy az ÁSZF rendelkezéseit módosítsa, a módosítás a már megkötött szerződésekre azonban csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél is elfogadta.

4.2 Com-Ware Kft. az ÁSZF módosítását a módosítás hatályba lépése előtt, de legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében.

V. Szerzői jog


5.1 A Com-Ware Kft. által üzemeltettet ROBOTVILAG.HU weboldalon található tartalom a Com-Ware Kft. tulajdona. A Com-Ware Kft. által üzemeltettet ROBOTVILAG.HU weboldalon található képek, fotók, logók, grafikák, az egyes cikkekben érintett cégek, szervezetek, vagy szerzők saját szellemi tulajdonai. Com-Ware Kft. fenntart minden jogot a weboldal bármely részének vagy egészének bármilyen módszerrel történő másolásával, módosításával, felhasználásával és terjesztésével kapcsolatosan. Com-Ware Kft. előzetes írásos engedélye nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) felhasználása, feldolgozása, módosítása, terjesztése és értékesítése, azok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

5.2 Com-Ware Kft. kérheti a jogsértés abbahagyását és az abból származó kárának megtérítését.

5.3 A Com-Ware Kft. által üzemeltetett ROBOTVILAG.HU weboldalon közölt tartalmak szerzői jogi védelemben részesülnek, felhasználásuk kizárólag a Com-Ware Kft. (másodközlés esetén az adott cikk eredeti jogosultjának) előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

VI. Sütikkel (Cookie-kal) kapcsolatos tájékoztatás


6.1 Amikor az érdeklődő a ROBOTVILAG.HU weboldalt meglátogatja, a Com-Ware Kft. automatikusan jogosult az érdeklődő számítógépén információt elhelyezni. Az elhelyezett információk (ún. cookie file vagy hasonló formátum) a ROBOTVILAG.HU weboldal hatékony felhasználásához nyújtanak segítséget. Például a cookiek segítségével a látogató személyre szabhatja oldalát, hogy az még inkább megfeleljen elvárásainak, igényeinek. A megrendelő a nem kívánt információkat a web – erre alkalmas felületén - böngészőkben - letörölheti, letilthatja azok használatát, vagy figyelmeztetést kérhet, mielőtt egy cookie eltárolódik a gépén. Bővebben lásd az Adatvédelmi irányelvek alatt.

VII. Érvényesség:


A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak utoljára 2020. április 05-én kerültek frissítésre!
Oldalainkon HTTP sütiket használunk, a jobb működésért. További információk